22 juin 2012 Live au Restaurant Vauban (68330 Huningue)